TEXTO_7_LIBRO_II_HELÉNICAS

7-Os Trinta matan a Terámenes.
Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν τριάκοντα κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραμένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις, ἡγουμένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου, εἶπε μὲν ὁ Κριτίας· Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφη, Θηραμένην τοῦτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον· ὑμεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπα- γάγοντες οἱ ἕνδεκα οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων πράττετε.


NOTAS: 1. Θηραμένης, -ους, ὁ : Terámenes 2. Σάτυρος, -ου, ὁ: Sátiro. 3. Κριτίας, -ου, ὁ: Critias 4. οὗ: adv. a onde.

PREGUNTAS
1. Análise sintáctico dende παραδίδομεν ata o final.
2. Análise morfolóxico de παραδίδομεν, ὑμῖν, κατακεκριμένον.
3. Define, indica outros helenismos e relaciona con palabras do texto: endecasílabo, isonomía e práctica.

Comentarios