TEXTOS ESOPO

  
El campesino y la serpiente

γεωργός τις χειμῶνος ὥρᾳ, ὄφιν εὑρὼν1 ὑπὸ κρύους πεπηγότα2, τοῦτον ἐλεήσας καὶ λαβών ὑπὸ κόλπον ἔθετο3. θερμανθείς4 δὲ ἐκεῖνος καὶ ἀναλαβὼν τὴν ἰδίαν φύσιν ἔπληξε5 τὸν εὐεργέτην καὶ ἀνεῖλε6. ὁ δὲ θνῄσκων ἔλεγε· “δίκαια πάσχω τὸν πονηρὸν οἰκτείρας7”.

ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ἀμετάθετοι  εἰσιν αἱ πονηρίαι, κἄν τὰ μέγιστα φιλανθρωπεύνται.


Esopo, Fabulae


1 Part. Aor. Nom. Sg. Masc. de εὑρίσκω, “hallar, encontrar”.

2 Part. Perf. Acus. Sg. Masc. de πήγνυμι, “helada por el frio”.

3 3a Pers. Sg. Aor. Ind. de τίθημι, “puso”.

4 Part. Aor. Pas. Nom. Sg. Masc. de θερμαίνω, “una vez que cogiό calor”.

5 3a Pers. Sg. Aor. Ind. de πλήσσω, “mordió, hirió”.

6 3a Pers. Sg, Aor. Ind. de ἀναιρέω, “mató”.

7 Part. Aor. Nom. Sg. Masc. de οἰκτείρω, “al compadecer”.Comentarios