Entradas

URBANISMO DA CIDADE DE ROMA (TEMA 3ª AVALIACIÓN)

VIDA COTIÁ EN ROMA (TEMA 3ª AVALIACIÓN)

Unidade didáctica: o léxico clásico nas linguas actuais

Unidade didáctica. referencias do mundo clásico presentes nas linguas actuais

Unidade didáctica: a tradición clásica nas nosas linguas